image1

Informacje o Jubileuszu

60 lat Zespołu Pieśni i Tańca "Łoniowiacy"

W sobotnie popołudnie, 22 czerwca 2013 roku w Łoniowej, malowniczej miejscowości Gminy Dębno, świętowano Jubileusz 60-lecia Działalności Artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”.

Obchody Jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Łoniowej, koncelebrowana przez tutejszego Proboszcza Parafii Ks. Jana Orlofa oraz Ks. dr Tadeusza Pabjana. Podczas homilii wielokrotnie podkreślano ogromne znaczenie folkloru, zasługi choreografów i muzyków w upowszechnianiu kultury. Wspólną modlitwę ofiarowano w intencji byłych i obecnych członków Zespołu. Po zakończonych uroczystościach mszalnych barwny korowód na czele z Kapelą Ludową Dębińskiego Centrum Kultury wyruszył do Amfiteatru Letniego. Przy dźwiękach melodii przygrywanych przez jedną z najlepszych w Małopolsce kapel ludowych w korowodzie zmierzali: zaproszeni goście, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” w regionalnych strojach oraz ich choreografowie, akompaniatorzy, rodzice i rodzeństwo. Tej uroczystej chwili nie zmąciły nawet delikatne krople z nieba, które symbolizować mogły w owym czasie błogosławieństwo i opatrzność na dalszy program uroczystości. Niebo rozświetliły promienie słońca i obchody jubileuszowe odbyły się przy wymarzonej pogodzie i w radosnej atmosferze.

Sześćdziesiąta rocznica jednego z najstarszych zespołów folklorystycznych w powiecie brzeskim zgromadziła liczną widownię. Obok mieszkańców zasiedli także przedstawiciele władz: Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dorota Ząbkowska, Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego – Andrzej Potępa, Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach,  Zastępca Wójta Antoni Brachucy, Radni Rady Gminy Dębno i Powiatu Brzeskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Beata Rompała, Kustosz Zamku w Dębnie Krystyna Gurgul, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Dariusz Pęcak, Sołtys Łoniowej Janusz Burnóg, Prezes OSP w Łoniowej Tadeusz Sacha i Naczelnik Paweł Kraj, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łoniowej Barbara Kawa, Proboszcz Parafii ks. Jan Orlof oraz ks. dr. Tadeusz Pabjan, choreograf zespołu z lat 80-tych Adela Ścibor.


Amfiteatr Letni w Łoniowej, wypełniły po brzegi wszystkie grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”, by uroczystym tańcem narodowym – polonezem, powitać zgromadzoną widownię. Podczas koncertu jubileuszowego Zespół „Łoniowiacy” zaprezentował imponujący dorobek artystyczny. Oglądania nie było końca, gdyż tancerze prezentowali aż dziewięć układów tanecznych: Polkę, Suitę Lubelską, Cieszyńską, Sądecką, Krakowiaków Wschodnich, Górali Beskidu Śląskiego, Śląską, Rzeszowską, Żywiecką. Układy taneczne ujawniły nie tylko barwne stroje czy kunszt „Łoniowiaków” ale również ich zdolności akrobatyczne i ogromną energię, którą można by obdzielić pewnie całą gminę. Zespół występował na scenie wśród pięknej scenografii i przy dźwiękach muzyki granej „na żywo” przez Kapelę Ludową Dębińskiego Centrum Kultury. Kilkugodzinne muzykowanie kapeli udowodniło, że powietrza w płucach im nie brakuje.

Urozmaiceniem występów scenicznych były multimedialne prezentacje, które stanowiły reasumpcję sześćdziesięcioletniej działalności zespołu. Przedstawiane na slajdach fotografie ukazywały ewaluację zespołu, nawiązywały do występów na polskich i zagranicznych scenach, przypominały o licznych sukcesach podczas festiwali i przeglądów. Niektórzy z widowni mogli odnaleźć się na fotografiach i wspomnienia z przeszłości przeżywać na nowo. Wiele emocji i wzruszeń towarzyszyło również wywiadom z byłymi i obecnymi członkami zespołu oraz wspomnieniom o zmarłych, którzy kiedyś też tańczyli w „Łoniowiakach”. Widownia mogła poczuć się przez chwilę jak w latach 70-tych oglądając przedstawienie teatralno – taneczne pt. „Zmówiny”, które w owym okresie było głównym programem – „perełką” zespołu. Obecnie dzięki choreografowi pani Marii Dudek oraz byłym i obecnym członkom zespołu, widowisko to mogło być pieczołowicie odtworzone.
Punktem kulminacyjnym Jubileuszu był występ finałowy wszystkich grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” w blasku sztucznych ogni i migocących konfetti.
Po zakończonych występach scenicznych organizatorzy zaprosili wszystkich gości na wspólny poczęstunek i zabawę. Dzięki zaangażowaniu i nieustającej od lat uprzejmości miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, organizatorzy Jubileuszu mogli przyjąć gości w nowo powstałej i świeżo urządzonej sali w budynku remizy OSP w Łoniowej.

Jak na Jubileusz przystało, uroczystość ta, nie mogłaby obyć się bez uhonorowania pracy artystycznej osób związanych z zespołem. Ukonorowaniem tym były listy gratulacyjne i odznaczenia. Długoletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” pan Kazimierz Górczak został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal ten uroczyście wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela w asyście Przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej. Cała widownia odśpiewała spontaniczne „sto lat” jako wyraz wdzięczności za dwadzieścia cztery lata pracy z Zespołem „Łoniowiacy”. Również Kapela Ludowa Dębińskiego Centrum Kultury została wyróżniona przez Ministra odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys w imieniu Marszałków Marka Sowy i Romana Ciepieli oraz Przewodniczącego Kazimierza Barczyka wręczył dla Zespołu medal Województwa Małopolskiego jako symbol uznania za zasługi dla krzewienia kultury oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Na ręce kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” Marcina Sachy, pani Dorota Ząbkowska wręczyła dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej. Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa przekazał zespołowi tablicę pamiątkową upamiętniającą sześćdziesiątą rocznicę Zespołu „Łoniowiacy” jak również jego założycielkę Zofię Bodurę. Na ręce Zenona Piękosia, akompaniatora zespołu, Wójt Gminy Dębno wręczył akordeon dla kapeli, z życzeniami aby służył on przez długie lata. Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Włodzimierz Gurgul przekazał zespołowi kronikę dokumentującą sześćdziesięcioletnią pracę zespołu od jego założenia do chwili obecnej. Rzeźbiarz ludowy Antoni Osmęda wręczył upominek w postaci własnoręcznie wykonanej rzeźby z drewna, przedstawiającej parę Krakowiaków Wschodnich.  Oprócz odznaczeń były również listy gratulacyjne dla byłych choreografów zespołu (Adeli Ścibor, Adama Kawy) i obecnych (Kazimierza Górczaka i Marii Dudek) oraz muzyków Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury (Zenona Piękosia, Józefa Brzezińskiego, Henryka Wróbla, Tomasza Pabiana, Tomasza Cudejki, Piotra Malisza, Bogusława Wójcika). Nie zabrakło również delegacji z gratulacjami od zaprzyjaźnionego Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz Zespołu „Niecieczanie”.

Podsumowaniem jubileuszu niech będzie nasuwająca się refleksja nad faktem, iż możemy być dumni z tego, że to właśnie w naszej gminie, w naszym powiecie nieprzerwanie od 1953 roku istnieje tak wspaniały Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”. Zespół, który jest znakomitym ambasadorem narodowej kultury, rozsławiającym Polskę za granicą. Zespół, który przyciąga miłośników folkloru kilku pokoleń i w swoich skrzydłach ogarnia już sto pięćdziesiąt tancerzy. W ciągu tych 60-ciu lat przez zespół przewinęło się ponad 600 osób. Przykład „Łoniowiaków” dowodzi, że folklor wciąż jest żywy, zachwycający i potrzebny do trwania narodu jak woda i powietrze do życia człowieka.

Organizatorami Jubileuszu byli: Dębińskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne "Łoniowiacy".

Scenariusz i choreografię opracował i wyreżyserował Kazimierz Górczak.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali:
- Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa
- Wójt Gminy Dębno – Grzegorz Brach

Patronat medialny:
- Życie Gminy Dębno

2019  Loniowiacy.pl   globbers joomla templates